De United Sense belofte
Een mentaal schone organisatie
die minder kost en meer oplevert

 • Herstel en/of versterken van geloof en vertrouwen. In elkaar, de leiding, de zaak én in het doel.
 • Herstel en/of versterken van verhoudingen, relaties en het oplossen van stille conflicten.
 • Verhogen van de wils-, inzet- en de samenwerkingsbereidheid.
 • Een opener, eerlijker en duidelijker informatie en communicatie.
 • Versnellen gewenst verloop; het vast kunnen houden van goede mensen en het terugbrengen van het ongewenst verloop.
 • Een gezonde cultuur van kleur bekennen, uitspreken en aanspreken.
 • Verhogen van productiviteit, verlagen van de (faal- en personeels-)kosten en daarmee verhogen van de winst.
 • Mét - hoe vreemd dat ook mag klinken m.b.t. het voorgaande - een sterke reductie van negatieve werkdruk, werkbelasting en werkstress. Voor management én medewerkers t.a.v. de intern beïnvloedbare factoren.
 • En - hoe ongeloofwaardig of onbekend dit ook mag klinken - een mentaal schone organisatie en dito cultuur en klimaat.
 • Verhogen van de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid. 
 • Reductie van het ziekteverzuim.
 • En - tot slot - een gedegen interne verankering van bovengenoemde resultaten. Met de juiste support van het management.
 • Binnen 2 weken tot 2 maanden (afhankelijk van de organisatiegrootte) hebben wij dit voor méér dan 50% gerealiseerd.
 • De ROI daarvan is binnen diezelfde tijd gerealiseerd en binnen één jaar duurzaam méér dan 3 keer de investering.


Hoe? Met de kennis, ervaring en ontwikkeling van onze 30-jarige ontdekkingsreis naar de mentale factor in de onderstroom van organisaties. Naar de harde impact van zachte factoren (emoties, gevoel, patronen, mechanismen en drijfveren) op het collectief en harde resultaten.

Waarom wachten? Ga die ontdekkingen aan. Benut onze ervaringen en benut daarmee het menselijk vermogen dat beslist in hogere mate in uw organisatie of bedrijf aanwezig is dan er - gegeven de omstandigheden - uit komt.

 

 

Contact

  Birkstraat 79
3786 HC Soest
035 601 92 75
info@unitedsense.nl
Kenniscentrum   1991 - 2018 © United Sense