De 1e in Nederland
die organisatiecultuur heel snel
in omslag kan brengen

De grondlegger van Organisatievitaliteit

De 1e en zover enige vitaliserende organisatie die de mentale factor van ‘mensen in bedrijf’ in al haar facetten heeft onderzocht en praktisch met snelle en goede resultaten heeft ingezet.

 

 • De eerste die het belang en de impact van zachte zaken als emoties en gevoel op harde resultaten heeft bewezen.
 • Die (Collectief) Mentaal Vermogen en het verzaken daarvan middels (Collectief) Mentaal Verzuim op de kaart heeft gezet.
 • Die in een paar uur tijd door weerstanden als scepsis, ongeloof en wantrouwen weet te breken en dat naar commitment weet om te zetten.

 

Die – om dat te bereiken – veilig en trefzekerder dieper durfde te gaan dan de – ook nu nog - gangbare manier van denken en doen in organisatiesupport.

 

Wij hebben als kennisleverancier actieve bijdragen geleverd aan het NPP (Nederlands Preventie Programma), de overheidscampagne 'Werkstress', De Veranderende Overheid,  de Vernieuwing Rijksdienst in het programma 'Ambtenaar van de Toekomst', in de werkgroepen daarvan voor 'Arbeidsproductiviteit' en 'Organisatiecultuur'. In de Expertgroep van de Rijksdienst voor Organizational Behaviour. En hebben wij afdoende overtuigende bewijzen geleverd aan het Rijks Expertisecentrum voor Arbeid & Gezondheid, nu EC O&P Rijk en het A&O Fonds van de Rijksdienst met de pilots 'Vrijmaken van Onbenut Vermogen'. Daarnaast hebben wij met TNO samengewerkt op het door hen ontwikkelde begrip 'Mentaal Pensioen' om dat goed aan te laten sluiten op het daaraan voorafgaande, door ons ontwikkelde begrip 'Mentaal Verzuim'. Daarnaast ontwikkelden we het concept 'Dare te be(come)'. Een sociaal vernieuwend netwerkconcept één laag dieper.

Klanten

Het zijn moedige leiders, managers en leidinggevenden die de grote en kleine ontdekkingsreizigers zijn van wat wij samen met hen hebben ontdekt en hebben bereikt. Hieronder staan zij vernoemd en onder deze link een impressie van wat het de moedigsten onder hen heeft gebracht.

 

De Belastingdienst. De Nationale Politie. Hunkemöller. Een salesorganisatie. Een modeketen. De Belastingdienst. Tandartspraktijk. Grote verzekeraar. TNO Innovation for Life. Een van de Ministeries. IND (Immigratie Naturalisatie Dienst). KLM. Marketing- en verkooporganisatie Coty Beauty. Re-integratiebedrijf Epheon. Gezamenlijke Brandweer (PPS-Project). Nationaal technisch textielinstituut Centexbel (België). Autoschadeherstelbedrijven (o.a. gemonitord door Syntens (Innovatienetwerk voor ondernemers en onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken)). De Nederlandse Bank. KLM Maintenance. Ministerie van OCW, Ministerie van EZ, Ministerie SZW, Installatiebedrijven. Assurantiekantoor. Start. Bouwbedrijf. Uitzendorganisaties. D&R. Procesengineeringbureau. De Stevens Groep. Ambulancedienst. Promen. IPC. Milieubureau. PymiBioCorp. Straight International. Organisaties waarin onderzoek is gedaan en ondersteuning is verleend: Installatietechniek. Scheepselectrotechnische Installatie. Sanitair Installatiebedrijf. Scheeps-electrotechniek. Ingenieur & Architectenbureau voor Offshore e.a. constructies. Teken- en Constructiebureau. AMEV verzekeraar, Betonrenovatie. Gipsbouw. Bouwonderneming. Heipaalverwerker. Bouwer van Bedrijfshallen. Dakdekker. Bouwbedrijf. Schildersbedrijf. Daktechnisch bedrijf. Betonijzer-buigcentrale. Scheepstimmerbedrijf. Tegelzetbedrijf. Zilverindustrie. CD/Muziekproducent. Muziek & Electronica. Tandtechnisch Laboratorium. Poederverfindustrie. Boekenuitgeverij. Pluimveeslachterij. Runderslachterij. Plaatwerkindustrie. Metaalwarenproducent. Luchtbehandeling/Airconditioning. Verzinkerij. Rederij. Metaal- en Sportartikelenproducent. Spuit-, Moffel- en Epoxeerbedrijf. Hekwerkproducent. Chemische Industrie. Drukwerk- & Reclame-industrie. Telecommunicatie. Personenautotransporteur. Containertransporteur. Laboratorium/analyse/meet-instrumenten. Stedelijk Haven- en Reinigingsbedrijf. Grafische industrie en ontwerp. Vorkheftruck importeur. Verwarmings- en Klimatiseringsbedrijf. Tegelzetbedrijf. Technisch Handelsbedrijf. Levensmiddelen Distributie-Organisatie. Biologische voedingsmiddelenproducent. Ambulancedienst. Distributeur auto-onderdelen. Elektrotechnisch Installatiebedrijf. Uitzendgroep. Uitzend- en Detacheringsbureau. Internationale Luchtvaartmaatschappij. Verzekeringsbedrijf. Levensmiddelenhandelsmaatschappij. Klimaattechnisch bedrijf. SKF. Overheidsorganen. Regionale Brandweerorganisatie (PPS-project). Arbodienst. Uurwerkproducent/distributeur. Milieu- & Bodemkundig onderzoeksbureau. Ingenieursbureaus voor industriële processen en constructies. Sociale Werkplaats. Venture Capital Investor. Bank.

 

Door United Sense ontwikkeld kennisgebied, onze handelsnamen en -merken en registraties daarvan

 • Het organisatiesysteem. 

Een organisatie is véél meer dan mensen, een structuur en een product! Zonder samenhang, verbinding en een gezonde, krachtige wisselwerking kan niets bestaan noch werken. Het organisatiesysteem is een gelaagde eenheid. Eén geheel van op elkaar inwerkende onderdelen, krachten, mechanismen en patronen waar individuele mensen geen tot weinig invloed op kunnen nemen. 

 • De onderstroom van de organisatie. 

Een dieper liggende onzichtbare en met gevoelige informatie beladen laag 'onder' de rationele vaak goed doordachte en beschreven zichtbare  'bovenliggende' bedrijfsprocessen. Een onzichtbare onderstroom in organisaties waar zachte factoren en zachte ‘informatie’ als gevoel en emoties op veelal onbewust niveau véél meer de leiding hebben dan management en leidinggevenden. In die onderstroom vinden medewerkers redenen en drijfveren voor het bepalen van de mate van hun betrokkenheid, motivatie, verbinding en inzet. In die onderstroom leeft en speelt van alles dat, afhankelijk van het interne vertrouwen, wel of niet open uitgesproken en gedeeld wordt. Deze onderstroom is een goudmijn voor energie van medewerkers en het optimaal functioneren van de organisatie en haar resultaten óf een bron voor stille conflicten en ondermijning van goede bedoelingen a.g.v. onvrede, onmacht en teleurstelling.

 • Het Organisatie Navigatie Systeem. 

Dit uitermate innovatieve product - een internet- en intranet-applicatie - loopt vooruit op wat organisaties voor mogelijk houden om alle informatie - dat zich voortdurend blijft ontwikkelen en wijzigen op organisatie- en procesniveau actueel, tijdig, betrouwbaar, overzichtelijk en in samenhang met elkaar brengt en houdt.

 • Het vitaliseren van organisaties.

Het stimuleren en voeden van de onderstroom in organisaties om de bovenliggende processen gestroomlijnder te kunnen laten verlopen.

 • Het vak en werkgebied van de Organisatievitalisator/Vitalisator. 

Zie deze link.

 • Mentaal Vermogen en Collectief Mentaal Vermogen. 

De methode om elkaar te versterken in vermogens en mogelijkheden los van de bestaande te starre structuren. 

 • Mentaal Verzuim en Collectief Mentaal Verzuim. 

Het zelfbeschermingsmechanisme van mensen die in hun dagelijks werk onvoldoende grip voelen of denken te hebben op die omstandigheden die zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te kunnen, willen en durven halen. Afhaak- en afsluitgedrag dat gekenmerkt wordt door het veelal onbewust en ongewild verzaken van taken, verantwoordelijkheden en afspraken met als gevolg een toename van werkdruk en werkstress voor anderen. 

 • Het Nederlands en Vlaams Kennis- en Interventiecentrum voor (Collectief) Mentaal Verzuim. 
 • Emotiemanagement. 

Het vermogen van management te sturen op zachte factoren als vertrouwen, in de wetenschap dat alleen daarmee de beste en meeste resultaten te realiseren zijn. 

 • Mentale Schoonmaak van de organisatie. 

Op het Nationaal Innovatie Congres van het Nationaal Innovatie Platform in september 2005 ontving United Sense hiervoor de 2e prijs. Dit product/deze aanpak zorgt in zeer korte tijd voor een reorganisatie van denken en doen. Met een mentale schoonmaak wordt de gang van zaken in een organisatie gedeblokkeerd en gestroomlijnd richting de gewenste doelstellingen van die organisatie. Het is een bewustwordings- en omvormingsproces waarin remmende factoren worden omgevormd tot stimulerende factoren. Eigenlijk bevrijdt een mentale schoonmaak een organisatie uit een soort gevangenschap van patronen en mechanismen die in de loop der tijd zijn ontstaan en eerder remmend dan stimulerend zijn gaan werken. Daarin liggen de belangrijkste oorzaken voor de afbouw van motivatie bij mensen die hoog gemotiveerd zijn begonnen in die organisatie. 

De essentie van een mentale schoonmaak is het herstellen of krachtiger maken van een doelgerichte relatie tussen mensen en organisatie(doelstellingen) waarmee het mentale verzuim tot een minimum kan worden terug gebracht.

 

Special Forces for the Company

 

 

Contact

  Birkstraat 79
3786 HC Soest
035 601 92 75
info@unitedsense.nl
Kenniscentrum   1991 - 2023 © United Sense