Wakker & vrijmaken
van verborgen potentieel
en verborgen kosten

Wij trekken – de oorzaken van - stress, druk en overbelasting uit het systeem dat organisatie wordt genoemd. Wij benoemen wat benoemd moet worden en spreken aan wat uitgesproken moet worden. Wij maken – in het collectief(*) – bewust, zichtbaar, meetbaar en bespreekbaar wat mensen teveel weerhoudt het beste van zichzelf te kunnen, te willen en te durven geven. Wij zorgen voor herkenning en erkenning daarvan opdat geloof en vertrouwen kan groeien of verder kan versterken. In mensen, tussen mensen, tussen mensen en hun management en tussen mensen en de zaak. Hun zaak.

 

(*) Wat wordt hier bedoeld met 'het collectief'? Een groep of groepje mensen die samen verantwoordelijk zijn voor een deel of geheel in organisatorisch verband. Dus alle medewerkers die met hun individuele en gezamenlijke vermogens elkaar - in een mentaal gezonde of mentaal ongezonde werkomgeving - elkaar respectievelijk versterken of verzwakken. Teams, Afdelingen, Divisies of organisaties en bedrijven als geheel.

De echte oplossing voor werkdruk en werkstress

 

In de onderstroom van organisaties schuilt de drijvende kracht en de oorzakelijke oplossing voor toenemende werkdruk en werkstress. Daar maken wij onderliggende mechanismen en patronen zichtbaar waarin mensen zich te lang vastgezet en vastgehouden hebben gevoeld. Wij brengen overzicht en samenhang om het belang en de impact zichtbaar te maken van ieders eigen aandeel in ‘dit systeem’. Want een organisatie, een bedrijf of een afdeling is een (gelaagd) systeem waarvan management zich teveel verlaat op de bovenste laag, die van structuren en processen. Daaronder, één laag dieper, leeft en speelt van alles wat mensen remt of drijft en dus alles bepalend is voor wat en hoe mensen doen en nalaten in die processen. In die laag bepalen zachte factoren (waaronder ook de z.g. PSA-factoren) het verschil tussen winnen of verliezen. Een gezonde wisselwerking tussen die twee lagen is allesbepalend is voor de gezondheid van dat systeem. En de inzetbereidheid van mensen en hun energie om daarmee de beste resultaten te halen.

 

U blij met de rust en het resultaat. Wij met het vindersloon.

 

Wij maken organisaties en bedrijven mentaal schoon en sterk. Dat zijn wij bijna 30 jaar geleden het vitaliseren van organisaties gaan noemen.

 

Wij vinden en bevrijden zover nog onbenut menselijk potentieel, vermogens en mogelijkheden. In een gecontroleerd vitalisatieproces met zeer snelle doorlooptijd. 

 

Vitaliseren van organisaties is:

  • het gezond(er) en krachtig(er) maken van het geloof en vertrouwen in het potentieel dat ieder mens en organisatie in zich heeft.
  • verborgen potentieel en vermogen(s) ontdekken (omvang van Mentaal Verzuim) en dat ontsluiten in het organisatiesysteem.

 

En wat doen wij daarvoor dan anders? In de onderstroom van het dagelijks denken en doen - waar emoties de leiding hebben - vinden wij áltijd een vermogen dat daar onzichtbaar heeft liggen wachten op bewustwording, aandacht, begrip, geloof en vertrouwen. Dat kunnen wij omdat wij de mechanismen, patronen en krachten in het systeem en die onderstroom kennen, als geen ander. Wij kennen iedere mogelijke verstoring daarin en kunnen en durven dat - ook als geen ander - aan te gaan. In een snelle omslag van A naar B (klik op onderstaande afbeelding)

Een snelle omslag van ongewenst naar gewenst gedrag en organisatiecultuur

 

 

Wij nemen u mee en helpen u door die omslag heen zodat u zelf kunt ontdekken hoeveel meer u kunt krijgen met een mentaal schone(re) organisatie. Waarin dan alles vrij en ongeremd kan stromen met minder spanning, druk of stress.

Herkend, erkend en versterkt door:

  • Het Nationaal Innovatiecentrum beloonde onze aanpak al in 2006 als meest innovatieve aanpak.
  • Syntens, het innovatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, beoordeelde het als snelle cultuurinterventie (zie toelichting).
  • Het Expertisecentrum van de Rijksoverheid EC-O&P heeft i.s.m. het A+O-Fonds Rijk deze aanpak Rijksbreed aanbevolen (zie toelichting).

Het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum

Met deze unieke door ons - met vallen en opstaan - ontwikkelde kennis van - vooral de oorzaken van - Mentaal Verzuim. De hoofdoorzaak van verborgen potentieel en verborgen kosten (klik op onderstaande afbeelding). Want als mensen er(gens) niet meer in kunnen geloven en vertrouwen haken zij af. Dan trekt de energie eruit, schakelen zij onbewust over op vermijden en stopt de beweging. Dan vertelt niemand dat open en duidelijk maar dat gebeurt wel. Dat merkt, voelt, ziet en weet iedereen (in 94% van de bedrijven). Maar .... dat de consequenties en invloed daarvan op het Collectief Mentaal Vermogen van organisaties zó groot zijn beseffen maar weinig.

 

Themasite over Mentaal Verzuim

 

Wie dat op onze kennissite durft te ontdekken krijgt de sleutel om een ongekend vermogen vrij te kunnen maken. Onbenut Vermogen: Het verschil tussen wat er aan gezamenlijke vermogens in zit en wat er gegeven de interne omstandigheden uit komt.

 

  • De Syntens-formulering voor de Mentale Schoonmaak van de organisatie: Het aangaan van een cultuurveranderingtraject door United Sense, door Syntens gemonitord, is toegespritst op het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Het realiseren van een snelle omslag in cultuur en het structureel van binnenuit verbeteren van de interne en externe communicatie. Doel is om uit te komen op een structurele verbetering van het personeelsbeleid, meetbaar in de verbetering van productiviteit, een open communicatie, prettiger en effectiever functioneren van zowel mensen onderling als voor het management. De Mentale Schoonmaak is door de vitalisator van United Sense , op individueel niveau als op collectief niveau met goed resultaat gerealiseerd dankzij de deskundige procesbegeleiding door United Sense.
  • De EC-O&P aanbeveling: Binnen de rijksoverheid is de werkdruk hoog: taken verdwijnen, wijzigen of worden samengevoegd en organisatiestructuren wijzigen. Naar aanleiding van CAO-afspraken is een aantal pilots op het gebied van werkdrukbeheersing uitgevoerd om de onbalans tussen belasting en belastbaarheid te herstellen. Daarnaast heeft het A+O Fonds Rijk de Pilots 'Vrijmaken van Onbenut Vermogen', een nieuw cultuurveranderingstraject, gesubsidieerd dat tot goede resultaten heeft geleid. Dit traject is een vernieuwende wijze om Onbenut Vermogen in een organisatie te ontsluiten en daarmee het werkklimaat, de verander- en inzetbereidheid en de productiviteit te verbeteren. De opgedane ervaringen hebben geleid tot een veelheid aan handreikingen en instrumenten waar andere organisaties binnen het Rijk hun voordeel mee kunnen doen bij het aanpakken van werkdruk. Deze handreikingen en instrumenten zullen breed binnen het Rijk bekend worden gesteld, met als doel meer rijksonderdelen enthousiast te krijgen om een werkdrukproject te starten. Verantwoording van die positieve resultaten vindt u onder deze link.

 

 

Special Forces for the Company

 

 

Contact

  Birkstraat 79
3786 HC Soest
035 601 92 75
info@unitedsense.nl
Kenniscentrum   1991 - 2023 © United Sense