... en garanderen u
een mentaal schone en sterke organisatie die minder kost

Waarom United Sense?

Wij maken de - voor inzet verantwoordelijke - krachten in de onderstroom van bedrijven en organisaties bewust, zichtbaar, beheersbaar en bestuurbaar om deze doelgericht vóór u, de mensen, de zaak, uw klanten en de winst te laten werken. Héél kort samengevat bedoelen wij met 'krachten' dat wat mensen - veelal onbewust - beweegt en dat wat leeft en speelt, de échte werkelijkheid bepaald maar niet uitgesproken of benoemd wordt. En omdat het krachten betreft die vaak voor management onzichtbaar zijn worden die te vaak ondergeschoffeld in de grote hoop die 'de organisatiecultuur' wordt genoemd. 

De mentale factor van vitaliteit 'in bedrijf'

Dit is de allesbepalende factor die mensen - onzichtbaar voor management - doet bewegen, doet accelereren of doet afhaken.

Zogenaamde zachte factoren besturen de wil of onwil, de passie of de passiviteit, het vertrouwen of wantrouwen, de mentaliteit  en de mate van inzetbereidheid om alles uit zichzelf en daarmee ook alles uit de zaak te willlen, kunnen en durven halen. De gezondheid en vitaliteit van die zachte factoren, in de organisatiecultuur, het organisatiegedrag, in de stijl van leidinggeven en in de mentale arbeidsomstandigheden zijn allesbepalend voor de harde resultaten.

Vitaliteit ontstaat dáár ...

...waar energie, vertrouwen, potentie en verbinding bespreekbaar wordt. Waar verstand en gevoel als elkaar versterkende eenheden worden gezien. Waar emoties stimuleren. Waar persoonlijk gedrag in een gezonde wisselwerking ontstaat met organisatiegedrag. Waar ieder onderdeel beseft cruciaal te zijn voor een grotere slagkracht van een gezond geheel. Dáár kan het in meer samenhang met elkaar met meer energie bewegen en stromen. Flexibeler, beter en fijner. Dáár komt dan een vermogen vrij dat eerder niet voor mogelijk was gehouden. En waar dat nog niet gevoeld, beleefd of ervaren wordt is alleen maar de oprechte wil nodig om dat te kunnen krijgen. Het vrij kunnen maken van dat extra vermogen is een zaak van de top. Een noodzaak om sterker te worden en sterk te kunnen blijven. a United Sense of Urgency

Vitaliteit wint áltijd

U maakt het mogelijk, met de krachten die wij bewust, zichtbaar en bespreekbaar maken, binnen héél korte tijd een mentaal schone(re) en sterke(re) organisatie te krijgen waarin mensen met elkaar 10, 20 tot zelfs 30% en meer inzetbereidheid, productiviteit en daarmee meer opbrengst voor elkaar willen, kunnen en durven krijgen met minder druk, minder stress en minder kosten in een open(er), fijne(re) en transparante(re) werksfeer.

 

Vergeet het zo hardnekkige broodje aap verhaal dat er méér dan 5 tot 10 jaar nodig is om een organisatiecultuur gezond en sterk te maken. Dat is de meest belemmerende gedachte en overtuiging waarachter (Collectief) Mentaal Verzuim 'het onzichtbare en destructieve verzaken' kan blijven doen dat de belangrijkste noodzakelijke verbeteringen en veranderingen gevangen blijft houden in stille onmacht.

De betekenis van United Sense

Het besef en het gevoel samen meer te kunnen, te willen én te durven doen als mensen elkaar versterken. Dat wordt 'a United Sense of Urgency' als mensen kunnen ontdekken wat hen dát elkaar en hun hun zaak meer kan brengen en meer vertrouwen, energie, inzetbereidheid en zekerheden kan geven.

De United Sense belofte

 • Bewustwording en inzicht in wáárom de/uw mensen doen zoals zij doen. Dankzij een röntgen- en radarbeeld van de wisselwerking tussen het organisatiegedrag en het persoonlijke gedrag van mensen.
 • Daarmee maken wij ogen en deuren open naar een mentaal schone en vitale organisatie (-cultuur en -klimaat) en een sterke reductie van negatieve werkdruk, werkbelasting en werkstress. Voor management én medewerkers t.a.v. de intern beïnvloedbare factoren. Met gegarandeerde resultaten (zie de businesscase hieronder).
 • Een energiegevende, gezonde collectieve Mindset in de kern van de zaak, afdeling of team.
 • Herstel en/of versterken van geloof en vertrouwen. In elkaar, de leiding, de zaak én in het doel.
 • Herstel en/of versterken van verhoudingen, relaties en het oplossen van stille conflicten.
 • Verhogen van de inzet- en samenwerkingsbereidheid.
 • Versnellen van gewenst verloop; het vast kunnen houden van goede mensen en het reduceren van het ongewenst verloop.
 • Een gezonde cultuur van collegiale bijsturing, kleur bekennen, uitspreken en aanspreken waarin ziekteverzuim geen issue van belang meer is.
 • Verhogen van de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid.
 • Verhogen van productiviteit, verlagen van de (faal- en personeels-)kosten en daarmee verhogen van de winst.
 • Aantoonbaar en beïnvloedbaar gemaakt m.b.v. (klik op onderstaande afbeelding)

De resultaten case / HR-analytics

Snel en duurzaam

 • Met een gedegen interne verankering van bovengenoemde resultaten. Met de juiste support van het management.
 • Binnen 2 weken tot 2 maanden (afhankelijk van de organisatiegrootte) hebben wij dit voor méér dan 50% gerealiseerd.
 • De ROI daarvan is binnen diezelfde tijd gerealiseerd en binnen één jaar duurzaam méér dan 3 keer de investering.

Hoe? 

Met de kennis, ervaring en ontwikkeling van onze 30-jarige ontdekkingsreis naar de mentale factor in de onderstroom van organisaties. Naar de harde impact van zachte factoren (emoties, gevoel, patronen, mechanismen en drijfveren) op het collectief en harde resultaten.

Waarom wachten? Ga die ontdekkingen aan. Benut onze ervaringen en benut daarmee het menselijk vermogen dat beslist in hogere mate in uw organisatie of bedrijf aanwezig is dan er - gegeven de omstandigheden - nu uit kan komen.

Wat vonden uw collega's - vóór u - hiervan? 

Klik op de onderstaande afbeelding voor een overzicht van testimonials en recenties.

Onze ontdekkingen, kennis, ervaring en klanten

Klik op onderstaande afbeelding wat wij in ons 30 jarig bestaan ten aanzien van het vitaliseren van organisaties hebben ontdekt, welke ervaringen en kennis wij hebben opgedaan en bij welke klanten.

 

 

Special Forces for the Company

 

Contact

  Birkstraat 79
3786 HC Soest
035 601 92 75
info@unitedsense.nl
Kenniscentrum   1991 - 2018 © United Sense