De kracht van samen
Special Forces voor een
mentaal schone en sterke organisatie

 

Al meer dan 30 jaar Motivatiespecialist

Grondlegger van organisatievitaliteit en duurzame inzetbaarheid en hoe dat heel snel gerealiseerd kan worden als de interne oorzaken van Collectief Mentaal Verzuim worden herkend en verholpen.

Dan gaat de wereld achter Onbenut Vermogen open

United Sense herstelt en versterkt vertrouwen, relaties en verhoudingen op en in het werk. Gelijkertijd maken wij werkomstandigheden mentaal schoon. Daarmee ontlasten wij mensen mentaal, sociaal en emotioneel en maken wij ondernemers en leidinggevenden blij en gelukkig met wat hun mensen – met meer openheid, vertrouwen én elkaar - meer voor hen en voor elkaar willen, kunnen en durven doen. In een mentaal schone(re) en sterke(re) organisatie die, door ons gegarandeerd, minder kost.

 

En dat levert allen zoveel meer op dat druk, spanning en stress heel snel en gegarandeerd kan verdampen en de opbrengsten toenemen met minder kosten. Met als resultaat: Groeiende mentale-, emotionele-, sociale- én financiële- winst.

 

Daarmee en daarom kost ons vitalisatieproces u niets meer dan wat het u - nog lopende het proces - gegarandeert minimaal meer dan het drievoudige oplevert na 2 tot 3 achtereenvolgende werksessies m.b.v. de methode: 'Collectief Mentaal Vermogen'® werksessies en het door ons ontwikkelde unieke kennisgebied '(Collectief) Mentaal Verzuim'.

Hoe dat kan?

Omdat wij 30 jaar geleden als eerste in Nederland - tegen de stroom in - de ballen hebben gehad onze focus, iets dieper dan anderen durfden te gaan, te richten op wat toen, ontkennend en denigrerend, als ‘veel te soft’ werd weggezet. Toen al stelden wij dat álles wat mensen beweegt en hen doet aan- of afhaken(*), mentaal primair wordt gevoed en bestuurt door hun gevoel en emoties. En dat houden zij voor zichzelf. Niet zichtbaar voor u noch voor de leiding. Maar dat speelt onder alles wat zij doen of nalaten een allesbepalende rol. Zowel positief als negatief. Die gevoelens komen samen in wat wij de onderstroom van de organisatie noemen waar deze elkaar en anderen beïnvloeden in hun gedrag en inzet! 

 • (*) Afhaken manifesteerd zich op het werk als mensen hun taken, verantwoordelijkheden en afspraken gaan verzaken (=Mentaal Verzuim). Als dat fenomeen niet de juiste aandacht krijgt haken de mensen om hen heen ook af en spreken wij van Collectief Mentaal Verzuim
 • (*) De andere vorm van afhaken is als mensen overwegen te vertrekken. Wij zien dat juist in organisaties en bedrijven, waar Mentaal Verzuim niet de juiste aandacht krijgt, dat juist goede medewerkers die organisatie willen verlaten. Het z.g. ongewenste verloop is daar groter dan het gewenste verloop. 

Afhaken gebeurt onzichtbaar

Buiten het zicht van leiding en management.

Onzichtbaar onder het dagelijks doen en laten.

Waar mensen elkaar dáármee (over)belasten.

Omdat wat de één verzaakt de ander erbij moet doen.

Ziedaar de belangrijkste oorzaak van druk- en stress toename.

Met zeer grote verborgen consequentiekosten.

Zie de 3 minuten-video. Klik op onderstaande afbeelding.

 

Euro's bleken de sleutel

Pas toen wij de prijs hiervan (van dat Collectief Mentaal Verzuim (*1*2*3)) bij bestuurders en ondernemers in euro’s hard konden maken, gingen de sluizen open. Toen werd het besef wakker dat zachte krachten de feitelijke leiding hebben in het verbinden, versterken en besturen van mensen en hun vermogens, inzet en mogelijkheden. Het faciliteren, versterken en kanaliseren daarvan is de essentie van het nieuwe leiding geven.

 • (*1) Dat kost tussen de 10% en meer dan 30% van het totale productieve vermogen van organisaties en bedrijven. Bij 10% verliest een bedrijf in de marktsector 18.000,-- euro per medewerker - keer het aantal medewerkers in dienst - per jaar. Nog zonder de faalkosten van klant-, omzet- en imagoverlies.
 • (*2) De top van de organisatie (de ondernemer, de eigenaar, de bestuurder(s), de baas, de directeur) krijgt hierover geen signalen vanuit de eigen organisatie. Lees onder deze link hoe dat kan?
 • (*3) Het urgente gezamenlijke belang voor een oorzakelijke aanpak van Mentaal Verzuim voor zowel de werkgevers als de werknemers vindt u onder deze link.

De mentale factor

Toen konden – voor de leiding - onzichtbare en onuitgesproken gevoelens van scepsis, onzekerheid, onmacht, wantrouwen en zelfs angst  plaats maken voor véél meer opluchting, invloed, beheersbaarheid en zekerheden. Dat noemden wij het gezond en sterk maken van het Collectief Mentaal Vermogen. De mentale factor van vitaliteit 'in bedrijf' die binnen het organisatiesysteem het verschil tussen wantrouwen & vertrouwen, wil & onwil, onmacht & macht, passie & passiviteit bepaald en wat zij daarmee samen kunnen winnen. Omdat het door ons benoemde Mentaal Vermogen soms verward wordt met andere vermogens, zoals bijvoorbeeld werkvermogen en arbeidsvermogen, geven wij onder deze link de begripsverschillen.

Alle medewerkers willen dit

Die onderstroom in organisaties en bedrijven is ons belangrijkste werkterrein geworden waar wij gouden ontdekkingen hebben gedaan. In die onderstroom zijn wij operationele specialisten geworden waarin wij áltijd alle medewerking krijgen van álle medewerkers omdat ook zij verlost willen worden van wat hen samen remt i.p.v. bindt. Juist bij hen is de bron voor de potentie van meer willen, kunnen én durven. De trigger daarvoor is versterking of herstel van geloof en vertrouwen. Daar ligt het echte aangrijpingspunt om tot vitaliteit met elkaar te kunnen komen. 

Wat is vitaliseren?

Dat vitaliseren is het ontsluiten en volledig benutten van potentie en vermogen dat opgesloten ligt in wat er – in werkelijkheid in de wisselwerking – écht tussen mensen leeft en speelt en wat er tussen hen en hun leiding en tussen hen en de zaak leeft en speelt. 

Organisatiecultuur? 

Organisatiecultuur, Organisatiegedrag en Organisatieklimaat - zoals dat 'als overall stemming' wordt gevoeld en ervaren - is de voelbare reflectie van wat er in die wisselwerking tussen mensen, tussen hen en de leiding en tussen hen en de zaak leeft en speelt. Als aan de condities in die wisselwerking - voor een mentaal gezonde, schone en sterke organisatie - wordt gewerkt is de omslag in Organisatiecultuur een kwestie van een paar maanden (klik op deze afbeelding die het verschil (van links naar rechts) duidelijk maakt). Die omslag, van links naar rechts, helpen realiseren noemen wij vitaliseren van de organisatie waarmee u een gewente organisatiecultuur-omslag cadeau krijgt.

 

In 2006 heeft het Nationaal Innovatieplatform Nederland deze aanpak beloond met een prijs voor de beste innovatie. Syntens (Ministerie van Economische Zaken en het Expertise Centrum EC-O&P van het Rijk hebben deze aanpak aanbevolen (link) . Zij stellen dat deze aanpak een nieuwe succesvolle benadering is voor het snel kunnen veranderen van organisatiecultuur.

 

Waar kan vitaliteit ontstaan? 

Vitaliteit ontstaat daar waar energie, vertrouwen, potentie en verbinding bespreekbaar wordt. Dát - in het systeem van organisaties in proces opstarten - ontdekken, zichtbaar maken en vrijmaken was en blijft onze kracht in wat wij ‘Het vitaliseren van organisaties’ hebben genoemd. Een mentale ontdekkingsreis naar het wakker en bespreekbaar maken van nog Onbenut Vermogen voor een gezonder nieuw leven en eenheid in de zaak. A United Sense of Urgency.

Tot hier weet u alles

wat verder in deze site en op onze themasite www.mentaalverzuim.nl (zie afbeelding link hieronder) wordt onderbouwd om ‘de wereld achter Onbenut Vermogen en gewenster gedrag’ te kunnen ontsluiten.

Het kenniscentrum voor u

Hiermee zijn wij het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum voor Organisatievitaliteit, (Collectief) Mentaal Vermogen en (Collectief) Mentaal Verzuim.
 

 

Wat deze kennis u kan brengen?

Wilt u meer zien i.p.v. verder lezen?

Ons telefoonnummer is 035-6019275 als u - i.p.v. verder lezen - dit liever direct in beelden wilt zien en in ontmoeting of presentatie ervaren wilt. Want dit laat zich zóveel beter uitleggen in beelden dan in woorden hier op dit scherm. 

 

Mijn naam is Hans Visser

Oprichter van United Sense

Vitaliteit wint áltijd

U maakt het mogelijk, met de krachten die wij bewust, zichtbaar en bespreekbaar maken, binnen héél korte tijd een mentaal schone(re) en sterke(re) organisatie te krijgen waarin mensen met elkaar 10, 20 tot zelfs 30% en meer inzetbereidheid, productiviteit en daarmee meer opbrengst voor elkaar willen, kunnen en durven krijgen met minder druk, minder stress en minder kosten in een open(er), fijne(re) en transparante(re) werksfeer.

 

Vergeet dus het zo hardnekkige en voortgang belemmerende broodje aap verhaal dat er méér dan 5 tot 10 jaar nodig is om een organisatiecultuur gezond en sterk te maken. Dat is de meest belemmerende gedachte en overtuiging waarachter (Collectief) Mentaal Verzuim 'het onzichtbare en destructieve verzaken' kan blijven doen dat de belangrijkste noodzakelijke verbeteringen en veranderingen gevangen blijft houden in stille onmacht.

De betekenis van United Sense

Het besef en het gevoel samen meer te kunnen, te willen én te durven doen als mensen elkaar versterken. Dat wordt 'a United Sense of Urgency' als mensen kunnen ontdekken wat hen dát elkaar en hun hun zaak meer kan brengen en meer vertrouwen, energie, inzetbereidheid en zekerheden kan geven.

De United Sense belofte

 • Bewustwording en inzicht in wáárom de/uw mensen doen zoals zij doen. Dankzij een röntgen- en radarbeeld van de wisselwerking tussen het organisatiegedrag en het persoonlijke gedrag van mensen.
 • Daarmee maken wij ogen en deuren open naar een mentaal schone en vitale organisatie (-cultuur en -klimaat) en een sterke reductie van negatieve werkdruk, werkbelasting en werkstress. Voor management én medewerkers t.a.v. de intern beïnvloedbare factoren. Met gegarandeerde resultaten (zie de businesscase hieronder).
 • Een energiegevende, gezonde collectieve Mindset in de kern van de zaak, afdeling of team.
 • Herstel en/of versterken van geloof en vertrouwen. In elkaar, de leiding, de zaak én in het doel.
 • Herstel en/of versterken van verhoudingen, relaties en het oplossen van stille conflicten.
 • Verhogen van de inzet- en samenwerkingsbereidheid.
 • Versnellen van gewenst verloop; het vast kunnen houden van goede mensen en het reduceren van het ongewenst verloop.
 • Een gezonde cultuur van collegiale bijsturing, kleur bekennen, uitspreken en aanspreken waarin ziekteverzuim geen issue van belang meer is.
 • Verhogen van de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid.
 • Verhogen van productiviteit, verlagen van de (faal- en personeels-)kosten en daarmee verhogen van de winst.
 • Aantoonbaar en beïnvloedbaar gemaakt m.b.v. (klik op onderstaande afbeelding)

De resultaten case / HR-analytics

Snel en duurzaam

 • Met een gedegen interne verankering van bovengenoemde resultaten. Met de juiste support van het management.
 • Binnen 2 weken tot 2 maanden (afhankelijk van de organisatiegrootte) hebben wij dit voor méér dan 50% gerealiseerd.
 • De ROI daarvan is binnen diezelfde tijd gerealiseerd en binnen één jaar duurzaam méér dan 3 keer de investering.

Hoe? 

Met de kennis, ervaring en ontwikkeling van onze 30-jarige ontdekkingsreis naar de mentale factor in de onderstroom van organisaties. Naar de harde impact van zachte factoren (emoties, gevoel, patronen, mechanismen en drijfveren) op het collectief en harde resultaten.

Waarom wachten? Ga die ontdekkingen aan. Benut onze ervaringen en benut daarmee het menselijk vermogen dat beslist in hogere mate in uw organisatie of bedrijf aanwezig is dan er - gegeven de omstandigheden - nu uit kan komen.

Wat vonden onze klanten hiervan? 

Klik op de onderstaande afbeelding voor een overzicht van testimonials en recenties.

Onze ontdekkingen, kennis, ervaring en klanten

Klik op deze link. Dan komt u op de daarvoor bestemde pagina van deze site waar wij het verzicht geven van wat wij in ons 30 jarig bestaan ten aanzien van het vitaliseren van organisaties hebben ontdekt, welke ervaringen en welke kennisontwikkeling wij hebben opgedaan en bij welke klanten.

 

Special Forces for the Company

 

Contact

  Birkstraat 79
3786 HC Soest
035 601 92 75
info@unitedsense.nl
Kenniscentrum   1991 - 2020 © United Sense