Maakt organisaties
mentaal schoon en sterk

 

 

 

Als iemand aan je vraagt: "Hoe gaat het?" weet alleen jij wat het is.
 

 

Nu bijna 34 jaar geleden hebben wij als eerste in Nederland en Vlaanderen de basis gelegd voor het mentaal schoon en -sterk maken van organisaties watwij het vitaliseren van organisaties zijn gaan noemen. Alle kennis daarvoor hebben wij zelf ontwikkeld en visueel gemaakt. Om daarmee sneller bij mensen binnen te kunnen komen dan woorden kunnen doen en om veel sneller eenstemmigheid en eenduidigheid te kunnen bewerkstelligen.

 

2024 wordt het jaar waarin al onze kennis in beelden zijn omgezet

 

Deze site en meerdere sites van ons zijn lopende die jaren met al onze ontdekkingen en ontwikkelingen digitale boekwerken geworden die wij nu achter de schermen in beeldmateriaal hebben omgezet waarmee wij presentaties, lezingen, werksessies en trainingen gaan doen.

 

Wij maken onzichtbare belemmeringen in organisaties zichtbaar en oplosbaar.

Resultaat:

 • Gemotiveerdere medewerkers
 • Hogere productiviteit
 • Gezondere werkomgeving

 

Onze aanpak:

 • Visualisatie
 • Vertrouwen herstellen
 • Werkdruk verminderen
 • Mensen mobiliseren
 • Mentale schoonmaak

 

We werken snel, pragmatisch en met bewezen methodes.

Samen creëren we een gezonde, mentaal schone werkomgeving.

 

Iets meer toegelicht:

 

 1. Zichtbaar, bewust, meetbaar, benoembaar, bespreekbaar en oplosbaar maken van voor management onzichtbare, lastig grijpbare belemmerende mechanismen en patronen, verborgen potentieel en verborgen kosten met behulp van visualisatie van wat er in de onderstroom van iedere orfganisatie leeft en speelt.
   
 2. Herstellen en/of versterken van vertrouwen tussen medewerkers en hun organisatie, in teams en tussen medewerkers onderling voor het creëren van meer eenheid, draagvlak en commitment.
   
 3. Reduceren van overbelasting, werkdruk en werkstress (uitvalpreventie) met de oorzakelijke aanpak van het zelfbeschermingsmechanisme Mentaal Verzuim en het als een virus daaruit voortvloeiend Collectief Mentaal Verzuim. Op en in het werk. (Mentaal Verzuim is géén psychisch verzuim! Ga naar www.mentaalverzuim.nl voor alle antwoorden op vragen hierover.)
   
 4. Mobiliseren en motiveren van mensen met het bewust, zichtbaar, meetbaar en bespreekbaar maken van de harde impact van zachte factoren als emoties en gevoel op het gedrag, de inzet- en veranderbereidheid en productiviteit van mensen in organisaties.
   
 5. Mentaal schoonmaken van werkomstandigheden in de onderstroom van organisaties. De snelste bewezen methode voor een gewenste organisatiecultuur verandering.
   
 6. Wij gaan zelf uitvoerend voorop om dit binnen de kortst mogelijke tijd, lopende de dagelijkse gang van zaken te realiseren omdat hierin adviseren en rapportgages maken niet werkt.

 

Beelden spreken veel meer dan woorden

 

Wij maken het onzichtbare zichtbaar. Omdat dát veel sneller tot herkenning, erkenning, draagvlak, commitment, eenstemmigheid en eenduidigheid kan leiden dan woorden kunnen doen.

 

Wij hebben dankzij de vele door ons ontwikkelde visualisaties prachtige processen gedaan bij o.a. de Overheid, Uitvoeringsorganisaties als de Nationale Politie, DJI, de Belastingdienst en veel kleine en grotere commerciële bedrijven waar moedige medewerkers, leidinggevenden en managers met ons 'voor de kar' zijn gaan staan. 

 

Lees deze site dus niet verder

Maak tijd voor jezelf en bespaar je tijd en energie. Maak een kosteloze afspraak om de beelden te laten spreken wat te vaak wel gedacht maar niet gezegd, gedeeld en begrepen wordt. Verder lezen op onze site roept alleen meer vragen op (kenmerk van bewust maken en bewust worden) die we dán veel beter aan de hand van het beeldmateriaal kunnen beantwoorden! 

 

Bel Hans Visser, de eerste Organisatievitalisator en Motivatiespecialist direct op 0653321494 voor een kennismaking, presentatie, werksessie of training.  De inhoudelijke uitleg

   

   

  Wij brengen het systeem van werkomstandigheden visueel in beeld. Langs die weg maken wij de organisatie mentaal schoon en sterk(er). Daarmee ontlasten wij mensen mentaal, sociaal en emotioneel en maken wij ondernemers en leidinggevenden blij en gelukkig met wat hun mensen – met meer openheid, vertrouwen én elkaar - meer voor hen en voor elkaar willen, kunnen en durven doen. In een mentaal schone(re) en sterke(re) organisatie die, door ons gegarandeerd, minder kost en meer opbrengt. En dat levert allen zoveel meer op dat druk, spanning en stress heel snel en gegarandeerd kan verdampen en de opbrengsten toenemen met minder kosten. Met als resultaat: Groeiende mentale-, emotionele-, sociale- én financiële- winst.

   

  De opbrengst

   

  Daarmee en daarom kost ons vitalisatieproces u niets meer dan wat het u - nog lopende het proces - gegarandeerd minimaal meer dan het drievoudige oplevert na 2 tot 3 achtereenvolgende werksessies m.b.v. de methode: 'Collectief Mentaal Vermogen'® en het door ons ontwikkelde unieke kennisgebied '(Collectief) Mentaal Verzuim'. Want de organisatie die vitaal krachtig wil worden wil eerst zien en weten waar welke vermogens en mogelijkheden nog niet voldoende worden benut.
   

  Hoe dat kan?


  Omdat wij geleerd hebben dieper dan anderen te durven gaan. Wij stelden dat álles wat mensen beweegt en hen doet aan- of afhaken(*), mentaal primair wordt gevoed en bestuurt door hun gevoel en emoties. En dat houden zij voor zichzelf. Niet zichtbaar voor u noch voor de leiding. Dat speelt onder alles wat zij doen of nalaten een allesbepalende rol. Zowel positief als negatief. Die gevoelens komen samen in wat wij de onderstroom van de organisatie noemen waar deze elkaar en anderen beïnvloeden in hun gedrag en inzet! 

  • (*) Afhaken manifesteert zich op het werk als mensen hun taken, verantwoordelijkheden en afspraken gaan verzaken (Mentaal Verzuim). Als dat fenomeen niet de juiste aandacht krijgt haken de mensen om hen heen ook af en spreken wij van Collectief Mentaal Verzuim

  • (*) De andere vorm van afhaken is als mensen overwegen te vertrekken. Wij zien dat juist in organisaties en bedrijven, waar Mentaal Verzuim niet de juiste aandacht krijgt, dat juist goede medewerkers die organisatie willen verlaten. Het z.g. ongewenste verloop is daar groter dan het gewenste verloop. 
    

  Afhaken gebeurt onzichtbaar
  Buiten het zicht van leiding en management.

   

  Onzichtbaar onder het dagelijks doen en laten.

  Waar mensen elkaar dáármee (over)belasten.

  Omdat wat de één verzaakt de ander erbij moet doen.

  Ziedaar de belangrijkste oorzaak van druk- en stresstoename.

  Met zeer grote verborgen consequentiekosten.

   

  Euro's bleken de sleutel

   

  Pas toen wij de prijs hiervan (van dat Collectief Mentaal Verzuim (*1*2*3)) bij bestuurders en ondernemers in euro’s hard konden maken, gingen de sluizen open. Toen werd het besef wakker dat zachte krachten de feitelijke leiding hebben in het verbinden, versterken en besturen van mensen en hun vermogens, inzet en mogelijkheden. Het faciliteren, versterken en kanaliseren daarvan is de essentie van het nieuwe leiding geven.

  • (*1) Dat kost tussen de 10% en meer dan 30% van het totale productieve vermogen van organisaties en bedrijven. Bij 10% verliest een bedrijf in de marktsector 18.000,-- euro per medewerker - keer het aantal medewerkers in dienst - per jaar. Nog zonder de faalkosten van klant-, omzet- en imagoverlies.
  • (*2) De top van de organisatie (de ondernemer, de eigenaar, de bestuurder(s), de baas, de directeur) krijgt hierover geen signalen vanuit de eigen organisatie. Lees onder deze link hoe dat kan?
  • (*3) Het urgente gezamenlijke belang voor een oorzakelijke aanpak van Mentaal Verzuim voor zowel de werkgevers als de werknemers vindt u onder deze link.

  De mentale factor

   

  Toen konden – voor de leiding - onzichtbare en onuitgesproken gevoelens van scepsis, onzekerheid, onmacht, wantrouwen en zelfs angst plaats maken voor véél meer opluchting, invloed, beheersbaarheid en zekerheden. Dat noemden wij het gezond en sterk maken van het Collectief Mentaal Vermogen (Link naar ' Mentaal Vermogen: 'De besturing van gezondheid en vitaliteit in bedrijf'). De mentale factor van vitaliteit 'in bedrijf' die binnen het organisatiesysteem het verschil tussen wantrouwen & vertrouwen, wil & onwil, onmacht & macht, passie & passiviteit bepaald en wat zij daarmee samen kunnen winnen. Omdat het door ons benoemde Mentaal Vermogen soms verward wordt met andere vermogens, zoals bijvoorbeeld werkvermogen en arbeidsvermogen, geven wij onder deze link de begripsverschillen.

   

  Alle medewerkers willen dit

   

  Die onderstroom in organisaties en bedrijven is ons belangrijkste werkterrein geworden waar wij gouden ontdekkingen hebben gedaan. In die onderstroom zijn wij operationele specialisten geworden waarin wij áltijd alle medewerking krijgen van álle medewerkers omdat ook zij verlost willen worden van wat hen samen remt i.p.v. bindt. Juist bij hen is de bron voor de potentie van meer willen, kunnen én durven. De trigger daarvoor is versterking of herstel van geloof en vertrouwen. Daar ligt het echte aangrijpingspunt om tot vitaliteit met elkaar te kunnen komen en ons bedrijf of organisatie te gaan vitaliseren.

   

  Wat is vitaliseren?

   

  Dat vitaliseren is het ontsluiten en volledig benutten van potentie en vermogen dat opgesloten ligt in wat er – in werkelijkheid in de wisselwerking – écht tussen mensen onderling wat er tussen hen en hun leiding én tussen hen en de zaak leeft en speelt. 

  Organisatiecultuur? 

   

  Organisatiecultuur, Organisatiegedrag en Organisatieklimaat - zoals dat 'als overall stemming' wordt gevoeld en ervaren - is de voelbare reflectie van wat er in die wisselwerking tussen mensen, tussen hen en de leiding en tussen hen en de zaak leeft en speelt. Als aan de condities in die wisselwerking - voor een mentaal gezonde, schone en sterke organisatie - wordt gewerkt is de omslag in Organisatiecultuur een kwestie van een paar maanden (klik op de onderstaande afbeelding die het verschil (van links naar rechts) duidelijk maakt). Die omslag van links naar rechts helpen realiseren noemen wij vitaliseren van de organisatie waarmee u een gewente organisatiecultuur-omslag cadeau krijgt.

   

  De beste innovatie! 

   

  In 2006 heeft het Nationaal Innovatieplatform Nederland deze aanpak beloond met een prijs voor de beste innovatie. Syntens (Ministerie van Economische Zaken)  en het Expertise Centrum EC-O&P van het Rijk hebben deze aanpak aanbevolen (link) . Zij stellen dat deze aanpak een nieuwe succesvolle benadering is voor het snel kunnen veranderen van organisatiecultuur.

   

  Waar kan vitaliteit ontstaan? 

   

  Vitaliteit ontstaat daar waar energie, vertrouwen, potentie en verbinding bespreekbaar wordt. Dát - in het systeem van organisaties in proces opstarten - ontdekken, zichtbaar maken en vrijmaken was en blijft onze kracht in wat wij ‘Het vitaliseren van organisaties’ hebben genoemd. Een mentale ontdekkingsreis naar het wakker en bespreekbaar maken van nog Onbenut Vermogen voor een gezonder nieuw leven en eenheid in de zaak. A United Sense of Urgency.

   

  Tot hier weet u alles

   

  Wat verder in deze site en op onze themasite www.mentaalverzuim.nl (zie afbeelding link hieronder) wordt onderbouwd om ‘de wereld achter Onbenut Vermogen en gewenster gedrag’ te kunnen ontsluiten.

   

  Het kenniscentrum voor u

   

  Hiermee zijn wij het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum voor Organisatievitaliteit, (Collectief) Mentaal Vermogen en (Collectief) Mentaal Verzuim.
   

   

  Wat deze kennis u kan brengen?

  Wilt u meer zien i.p.v. verder lezen?

   

  Ons telefoonnummer is 035-6019275 als u - i.p.v. verder lezen - dit liever direct in beelden wilt zien en in ontmoeting of presentatie ervaren wilt. Want dit laat zich zóveel beter uitleggen in beelden dan in woorden hier op dit scherm. 

   

   

  Vitaliteit wint áltijd

   

  U maakt het mogelijk, met de krachten die wij bewust, zichtbaar en bespreekbaar maken, binnen héél korte tijd een mentaal schone(re) en sterke(re) organisatie te krijgen waarin mensen met elkaar 10, 20 tot zelfs 30% en meer inzetbereidheid, productiviteit en daarmee meer opbrengst voor elkaar willen, kunnen en durven krijgen met minder druk, minder stress en minder kosten in een open(er), fijne(re) en transparante(re) werksfeer.

   

  Vergeet dus het zo hardnekkige en voortgang belemmerende broodje aap verhaal dat er méér dan 5 tot 10 jaar nodig is om een organisatiecultuur gezond en sterk te maken. Dat is de meest belemmerende gedachte en overtuiging waarachter (Collectief) Mentaal Verzuim 'het onzichtbare en destructieve verzaken' kan blijven doen dat de belangrijkste noodzakelijke verbeteringen en veranderingen gevangen blijft houden in stille onmacht.

   

  De betekenis van United Sense

   

  Het besef en het gevoel samen meer te kunnen, te willen én te durven doen als mensen elkaar versterken. Dat wordt 'a United Sense of Urgency' als mensen kunnen ontdekken wat hen dát elkaar en hun hun zaak meer kan brengen en meer vertrouwen, energie, inzetbereidheid en zekerheden kan geven.

   

  De United Sense belofte

   

  • Bewustwording en inzicht in wáárom de/uw mensen doen zoals zij doen. Dankzij een röntgen- en radarbeeld van de wisselwerking tussen het organisatiegedrag en het persoonlijke gedrag van mensen.
  • Daarmee maken wij ogen en deuren open naar een mentaal schone en vitale organisatie (-cultuur en -klimaat) en een sterke reductie van negatieve werkdruk, werkbelasting en werkstress. Voor management én medewerkers t.a.v. de intern beïnvloedbare factoren. Met gegarandeerde resultaten (zie de businesscase hieronder).
  • Een energiegevende, gezonde collectieve Mindset in de kern van de zaak, afdeling of team.
  • Herstel en/of versterken van geloof en vertrouwen. In elkaar, de leiding, de zaak én in het doel.
  • Herstel en/of versterken van verhoudingen, relaties en het oplossen van stille conflicten.
  • Verhogen van de inzet- en samenwerkingsbereidheid.
  • Versnellen van gewenst verloop; het vast kunnen houden van goede mensen en het reduceren van het ongewenst verloop.
  • Een gezonde cultuur van collegiale bijsturing, kleur bekennen, uitspreken en aanspreken waarin ziekteverzuim geen issue van belang meer is.
  • Verhogen van de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid.
  • Verhogen van productiviteit, verlagen van de (faal- en personeels-)kosten en daarmee verhogen van de winst.
  • Aantoonbaar en beïnvloedbaar gemaakt m.b.v. (klik op onderstaande afbeelding)

  De resultaten case / HR-analytics

  Snel en duurzaam

  • Met een gedegen interne verankering van bovengenoemde resultaten. Met de juiste support van het management.
  • Binnen 2 weken tot 2 maanden (afhankelijk van de organisatiegrootte) hebben wij dit voor méér dan 50% gerealiseerd.
  • De ROI daarvan is binnen diezelfde tijd gerealiseerd en binnen één jaar duurzaam méér dan 3 keer de investering.

  Hoe? 

  Met de kennis, ervaring en ontwikkeling van onze 30-jarige ontdekkingsreis naar de mentale factor in de onderstroom van organisaties. Naar de harde impact van zachte factoren (emoties, gevoel, patronen, mechanismen en drijfveren) op het collectief en harde resultaten.

  Waarom wachten? Ga die ontdekkingen aan. Benut onze ervaringen en benut daarmee het menselijk vermogen dat beslist in hogere mate in uw organisatie of bedrijf aanwezig is dan er - gegeven de omstandigheden - nu uit kan komen.

   

  Wat vonden onze klanten hiervan? 

   

  Klik op de onderstaande afbeelding voor een overzicht van testimonials en recenties.

  Onze ontdekkingen, kennis, ervaring en klanten

  Klik op deze link. Dan komt u op de daarvoor bestemde pagina van deze site waar wij het overzicht geven van wat wij in ons 30 jarig bestaan ten aanzien van het vitaliseren van organisaties hebben ontdekt, welke ervaringen en welke kennisontwikkeling wij hebben opgedaan en bij welke klanten.

   

  Maar wat het ook is, de kracht van samen overwint álles.

   

  Special Forces for the Company 

   
   

  Contact

    Birkstraat 79
  3786 HC Soest
  035 601 92 75
  info@unitedsense.nl
  De Onderstroomexpert   1990 - 2024 © United Sense